Ulice na slovo l, Sokobanja

Laze Lazarevića
Ljube Didića