Ulice na slovo 2, Sokobanja

20. srpske udarne brigade
23. divizije
27. marta